« terug naar vorige pagina

Onze reactie op het NRC-artikel over VIP Live

Stichting Zonboog*, overkoepelende eerstelijnszorgorganisatie van 15 gezondheidscentrum in Rotterdam en omgeving maakt gebruik van VIP Live en wil daarom graag ingaan op het NRC-artikel van 18 juli waarin de verwerking van de persoonsgegevens ter discussie worden gesteld. Wij begrijpen dat dit artikel mogelijke bezorgdheid en/of vragen bij u kan oproepen. U mag ervan uitgaan dat al onze ondersteunende (digitale) programma’s voldoen aan de geldende wet- en regelgeving omtrent privacy en veiligheid van medische gegevens.

Het gebruik van VIP Live
Stichting Zonboog maakt gebruik van het softwareprogramma VIP Live voor verschillende doeleinden, zoals het verwerken van declaraties, verwijzingen en het aanvragen van meekijkconsulten. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. U kunt ervan uitgaan dat uw gegevens zijn versleuteld en alleen uw zorgrelevante gegevens, op een veilige manier, via VIP Live worden gedeeld. Dit betekent dat uw gegevens niet toegankelijk zijn voor derden.

Gegevensbeveiliging

Stichting Zonboog hecht veel belang aan de bescherming van uw gegevens. Wij controleren altijd of al onze ondersteunende (digitale) programma’s, zoals VIP Live van Calculus, voldoen aan de huidige wet- en regelgeving. Daarnaast blijven wij op de hoogte van gegevensbeveiliging en, als dit nodig is, ondernemen wij onmiddellijk actie om onze systemen en procedures aan te passen, zodat we te allen tijde voldoen aan de strengste eisen en normen.

De bescherming van uw privacy en de vertrouwelijkheid van uw medische gegevens hebben altijd onze hoogste prioriteit gehad en zullen dit ook in de toekomst blijven hebben.

Contact
Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht, dan kunt u een mail sturen naar: reacties@zonboog.nl.

* Stichting Gezond op Zuid is per 1-1-2023 gefuseerd met Stichting Zonboog. Voor meer informatie over onze fusie verwijzen wij u naar dit artikel:  https://www.gezondopzuid.nl/gezond-op-zuid-is-gefuseerd-met-stichting-zonboog/