Waar kunnen wij u mee helpen?

Stichting Gezond op Zuid

In verband met het langer durende Overheidsbeleid op het Coronavirus verrichten onze huisartsen op dit moment nog   steeds 

alleen de noodzakelijke zorg. Indien u een medische hulpvraag heeft die niet langer kan wachten, belt u dan met uw praktijk.

Voor meer informatie kunt u ook bellen met het Rijksoverheid Publieksinformatienummer: 0800-1351

Kenmerkend voor Stichting Gezond op Zuid is het multidisciplinaire karakter van onze gezondheidscentra. Patiënten kunnen op één locatie terecht voor een breed spectrum van goed op elkaar afgestemde eerstelijnszorg. Onze centra worden ondersteund door een professionele staf en organisatie. De organisatie Gezond op Zuid is het instrument om tot een zo goed mogelijk geïntegreerde eerstelijnsgezondheidszorg te komen.

 

Gezond op Zuid doet met gezondheidscentrum Lange Hille mee aan Krachtige Basiszorg, een vernieuwende, integrale aanpak gericht op bewoners met hoge gezondheidsrisico's en problemen in meerdere leefdomeinen.

Lees meer en bekijk het filmpje over Krachtige Basiszorg

Lees Meer

Meer informatie

 • Onze gezondheidscentra richten zich op het leveren van de goede, integrale zorg en begeleiding aan wijkbewoners en patiënten om zo gezamenlijk te werken aan de verbetering van de gezondheid en betaalbare zorg. Met samenwerkende sectoren en partners optimaliseren wij de ervaren gezondheid en gezondheidsvaardigheden van de wijkbewoners en patiënten in Rotterdam Zuid. Gezamenlijk en in verbinding worden wijkbewoners gestimuleerd en geactiveerd om zelf maximale regie en verantwoordelijkheid over hun eigen gezondheid te kunnen nemen.

 • Gezond op Zuid zet in op de maximale regie en verantwoordelijkheid over de eigen gezondheid van de wijkbewoners door vanuit onze gezondheidscentra multidisciplinair kwalitatief hoogwaardige betaalbare zorg en begeleiding te bieden. Gezond op Zuid vervult de spilfunctie tussen de wijkbewoners, samenwerkende sectoren en partners, de eerstelijnszorgaanbieders én de patiënten om die hoogwaardige en professionele geïntegreerde eerstelijnszorg in samenhang en samenwerking te kunnen bieden.

 • De gezondheidscentra van Stichting Gezond op Zuid verlenen reguliere huisartsgeneeskundige zorg en voldoen aan actuele standaarden, richtlijnen en geldende wetgeving.

  Stichting Gezond op Zuid bestaat uit de volgende eerstelijnsgezondheidscentra in Rotterdam Zuid:

  • Gezondheidscentrum Afrikaanderwijk
  • Gezondheidscentrum Katendrecht
  • Gezondheidscentrum Lange Hille
  • Gezondheidscentrum ’t Slag
  • Centrum Zorg en Welzijn Tarwezigt
  • Gezondheidscentrum Wilhelminapier
  • Gezondheidscentrum Zuidplein

  Via het het keuzemenu “Onze gezondheidscentra” kunt u de website van desbetreffend gezondheidscentrum benaderen.

 • Heeft u een klacht? Bespreek deze eerst met ons
  Bent u ontevreden over onze zorg of heeft u een klacht? Bespreek deze eerst met ons. Dan kunnen wij proberen dit gezamenlijk op te lossen. Wij hebben een interne klachtencoördinator die samen met u uw klacht bespreekt en probeert om tot een oplossing te komen.
  Vindt u het lastig uw klacht met ons te bespreken of komt u er met ons niet uit? Dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE (https://www.skge.nl/portal-vervolgpagina/klacht-indienen). De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229190.

  Lukt het niet om met de huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris om tot een oplossing te komen? Dan kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat voltallig uit een voorzitter (een (voormalig) rechter) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris (tevens jurist).
  Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend.

  Meer informatie vindt u in de folder in de wachtkamer en op www.skge.nl.

Handig om te weten/Nieuwsberichten

Opening Gezondheidscentrum Wilhelminapier

Het Gezondheidscentrum Wilhelminapier is in april 2018 geopend. Wijkbewoners/patiënten kunnen zich inschrijven bij het Gezondheidscentrum Wilhelminapier.

Vacatures

Thuisarts.nl

Zoekt u specifieke informatie over gezondheid en ziekten?

Voor medische informatie verwijzen wij u graag door naar de website Thuisarts.nl.
Thuisarts.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie over gezondheid en ziekten.

Geef in onderstaand zoekveld aan waar u naar op zoek bent

Apotheek.nl

Zoekt u specifieke informatie over medicijnen?

Voor informatie over medicijnen verwijzen wij u graag door naar de website Apotheek.nl.
Apotheek.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie over medicijnen.

Geef in onderstaand zoekveld aan waar u naar op zoek bent

Coronavirus

Blijf thuis bij 1 of meer van deze klachten: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen, koorts (boven 38 graden).

 • Laat u zo snel mogelijk testen op corona. Bel 0800-1202

Bel wel direct de huisarts of huisartsenpost als 1 of meer van deze punten voor u klopt:

 • u wordt in een paar dagen steeds zieker
 • u ademt steeds moeilijker (bijvoorbeeld bij het lopen)
 • u raakt steeds meer in de war
 • u heeft meer dan 3 dagen koorts
 • u bent ouder dan 70, u heeft een chronische ziekte of minder weerstand EN u krijgt koorts

Ga NIET naar de huisarts toe. Voor kinderen zijn de adviezen hetzelfde als voor volwassenen.

Probeer te voorkomen dat u het coronavirus krijgt of aan anderen geeft:

 • Was uw handen vaak met zeep.
 • Nies en hoest in uw elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes.
 • Geef anderen geen hand.
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen.

Zie voor meer informatie de website van het RIVM of kijk op thuisarts.nl. Bij vragen: bel 0800-1351.