« terug naar vorige pagina

Cliëntenraad

Sinds mei 2022 heeft Gezond op Zuid een eigen Cliëntenraad. De Cliëntenraad vertegenwoordigt de belangen van de patiënten van Stichting Gezond op Zuid. Daarnaast levert zij een bijdrage aan de bewaking en bevordering van de kwaliteit van de zorgverlening.

Gevraagd en ongevraagd advies

Met de invoering van een nieuwe Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (de WMCZ 2020) is de inbreng van een cliëntenraad toegenomen. De raad adviseert de bestuurder van Stichting Gezond op Zuid en kan dit gevraagd of ongevraagd doen. In een aantal zaken is een advies of voorstel van de Cliëntenraad bindend.

Informatievoorziening

De Cliëntenraad speelt onder andere een rol in de informatievoorziening aan de patiënten. Het bestuur van Stichting Gezond op Zuid moet de Cliëntenraad voorzien van alle benodigde informatie, zodat zij haar taken goed kan uitvoeren. Directe informatie van patiënten blijft echter een belangrijke bron van informatie voor de Cliëntenraad. Voor vragen en voorstellen kunnen de leden van de Cliëntenraad via mail worden benaderd. De Cliëntenraad informeert de patiënten van Stichting Gezond op Zuid over de werkzaamheden en resultaten van de Cliëntenraad.


Contact

Via onderstaand e-mailadres kunt u contact opnemen met de Cliëntenraad:

E-mailadres: clientenraad@gezondopzuid.nl

Leden Clientenraad

Naam Functie Centrum
Mevrouw A.M. van Arkel Voorzitter Gezondheidscentrum Wilhelminapier
Mevrouw F. Lugtenburg Lid Gezondheidscentrum Katendrecht
De heer J.H.R. van Langerak Lid Gezondheidscentrum Katendrecht

English

Since May 2022, Gezond op Zuid has had its own Client Council. The Client Council represents the interests of the patients of the Healthy op Zuid Foundation. In addition, it contributes to the monitoring and promotion of the quality of care.

You can contact the Client Council:
clientenraad@gezondopzuid.nl


Türk

Mayıs 2022’den beri Gezond op Zuid’in kendi Müşteri Konseyi vardır. Müşteri Konseyi, Sağlıklı op Zuid Vakfı’nın hastalarının çıkarlarını temsil eder. Ayrıca, bakım kalitesinin izlenmesine ve yükseltilmesine katkıda bulunur.

Müşteri Konseyi ile iletişime geçebilirsiniz:
clientenraad@gezondopzuid.nl


عربي

منذ مايو 2022 ، تمتلك Gezond op Zuid مجلس العملاء الخاص بها. يمثل مجلس العملاء مصالح مرضى مؤسسة Healthy op Zuid. بالإضافة إلى ذلك ، فهو يساهم في مراقبة جودة الرعاية وتعزيزها.

يمكنك الاتصال بمجلس العميل:
clientenraad@gezondopzuid.nl