Start dropdown content
sluiten

Herhaal medicatie

U kunt herhaalmedicatie bestellen via de receptenlijn
Bel: 010 – 290 80 00, Toets 2

U kunt de receptenlijn 24 uur per dag bellen.

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content
sluiten

Inschrijven

Wij nemen GEEN nieuwe patiënten aan.

Om de zorg te kunnen blijven bieden die wij willen bieden nemen wij momenteel geen nieuwe patiënten aan.

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij

Welkom bij het Gezondheidscentrum Zuidplein

Gezondheidscentrum Zuidplein is een multidisciplinair centrum waarin de huisartsen samenwerken met veel verschillende disciplines. Meerdere keren per maand doen specialisten uit het ziekenhuis samen met de huisartsen een spreekuur. Gezamenlijk zorgen wij graag voor u!

 

Informatie over het Coronavirus

Openingstijden

Meer informatie

 • Huisartsen
  POH-GGZ
  POH-S
  Spreekuur seksuele gezondheid
  Praktijk verpleegkundigen
  Kleine verrichtingen spreekuur
  Meekijkconsulten specialisten
  Centrumassistentes
  Praktijkverpleegkundige

   

  Fysiotherapie

  Diëtiek
  Apotheek
  Logopedie
  Psycholoog
  Podotherapie
  Verloskunde
  Diabetes station

 • Heeft u een klacht? Bespreek deze eerst met ons
  Bent u ontevreden over onze zorg of heeft u een klacht? Bespreek deze eerst met ons. Dan kunnen wij proberen dit gezamenlijk op te lossen. Wij hebben een interne klachtencoördinator die samen met u uw klacht bespreekt en probeert om tot een oplossing te komen.
  Vindt u het lastig uw klacht met ons te bespreken of komt u er met ons niet uit? Dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE (https://www.skge.nl/portal-vervolgpagina/klacht-indienen). De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229190.

  Lukt het niet om met de huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris om tot een oplossing te komen? Dan kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat voltallig uit een voorzitter (een (voormalig) rechter) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris (tevens jurist).
  Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend.
  Meer informatie vindt u in de folder in de wachtkamer en op www.skge.nl

Handig om te weten/Nieuwsberichten

Afspraak maken via de assistente

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw eventuele klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Niet verschijnen op afspraak in rekening gebracht

Het niet verschijnen op een afspraak zonder afzegging wordt in rekening gebracht bij de patiënt. Deze rekening wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar en dient u zelf te betalen.

Als u niet op uw afspraak kan komen zorg ervoor dat u uw afspraak ruim van te voren afzegt. Dit voorkomt onnodige kosten.

Naar aanleiding van de wet op gedeeltelijk verbod op gezicht bedekkende kleding, hanteert Gezond op Zuid hierop bijgevoegd beleid, dat ook in de wachtkamer van elk centrum kenbaar wordt gemaakt.

 

Lees meer

Samenwerking met volgende zorgpartners:

Huisartsen
POH-GGZ
POH-S
Spreekuur seksuele gezondheid
Praktijk verpleegkundigen
Kleine verrichtingen spreekuur
Meekijkconsulten specialisten
Centrumassistentes
Praktijkverpleegkundige

 

Fysiotherapie

Diëtiek
Apotheek
Logopedie
Psycholoog
Podotherapie
Verloskunde
Diabetes station

Thuisarts.nl

Zoekt u specifieke informatie over gezondheid en ziekten?

Voor medische informatie verwijzen wij u graag door naar de website Thuisarts.nl.
Thuisarts.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie over gezondheid en ziekten.

Geef in onderstaand zoekveld aan waar u naar op zoek bent

Apotheek.nl

Zoekt u specifieke informatie over medicijnen?

Voor informatie over medicijnen verwijzen wij u graag door naar de website Apotheek.nl.
Apotheek.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie over medicijnen.

Geef in onderstaand zoekveld aan waar u naar op zoek bent