Waar kunnen wij u mee helpen?

Start dropdown content
sluiten

Herhaal medicatie

Herhaalmedicatie bestellen via de receptenlijn

U kunt herhaalmedicatie – dezelfde medicijnen opnieuw –  bestellen via de receptenlijn. 24 uur per dag.

Bel 010 – 290 80 00, Toets 2

Recepten voor 10 uur ’s ochtends aangevraagd kunt u de volgende werkdag afhalen bij uw apotheek.


Herhaalmedicatie online bestellen via MGN

Bestel uw herhaalmedicatie snel en makkelijk online via MijnGezondheid.net.

Naar MijnGezondheid.net

Ik wil meer informatie

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content
sluiten

Afspraak maken

U kunt zelf een afspraak maken bij uw huisarts via MijnGezondheid.net.


Naar MijnGezondheid.net

Ik wil meer informatie


Bespreekt u uw medische klachten liever direct met een van onze medewerkers?

Elke werkdag open tussen 08:00 – 17:00 uur.

Bel 010-290 8000

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content
sluiten

Stel een vraag

U kunt uw vraag stellen via MijnGezondheid.net

E-consult
Met een e-consult kunt u minder dringende vragen voorleggen aan uw huisarts, praktijkondersteuner of assistente. Stel uw vraag direct via het patiënten portaal MijnGezondheid.net.

Naar MijnGezondheid.net

Ik wil meer informatie


Bespreekt u uw medische klachten liever direct met een van onze medewerkers?

Elke werkdag open tussen 08:00 – 17:00 uur.

Bel 010-290 8000

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content
sluiten

Inschrijven

Inschrijven in ons gezondheidscentrum

Op dit moment zijn wij gesloten voor nieuwe inschrijvingen.

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content
Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij

Welkom bij het Gezondheidscentrum Zuidplein

Corona

Op onze speciale corona-pagina vindt u alle informatie over symptomen, besmetting en vaccinatie.

 


In Gezondheidscentrum Zuidplein werken verschillende zorgverleners goed met elkaar samen. Meerdere keren per maand doen specialisten uit het ziekenhuis samen met de huisartsen een spreekuur. Samen zorgen wij graag voor u!

Inloggen in uw medisch dossier?

Met MijnGezondheid.net kunt u 24 uur per dag, 7 dagen in de week online zorgzaken regelen bij uw huisarts of apotheek.
Zo kunt u bijvoorbeeld online een afspraak maken, herhaalmedicatie bestellen of een bericht sturen. Hoe gemakkelijk is dat?

Meer informatie over MijnGezondheid.net

Openingstijden

Meer informatie

 • Huisartsen
  Praktijkondersteuners Huisarts Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ)
  Praktijkondersteuners Huisarts Somatiek (POH-S)
  Praktijkverpleegkundige
  Centrumassistentes

  U kunt bij ons terecht voor:

  Huisartsenzorg
  Meekijkconsulten specialisten
  Spreekuur seksuele gezondheid
  Spreekuur kleine verrichtingen
  Fysiotherapie
  Diëtiek
  Apotheek
  Logopedie
  Psycholoog
  Podotherapie
  Verloskunde
  Diabetes station

 • Klachtenregeling
  Heeft u een klacht? Of bent u ontevreden over de zorg die u heeft gekregen? Bespreek uw klacht dan eerst met onze klachtencoördinator. Wij proberen dan samen uw klacht op te lossen.
  Vindt u het lastig om uw klacht met ons te delen of te bespreken? Dan kunt u ook naar een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Deze klachtenfunctionaris is niet verbonden aan een van onze gezondheidscentra en kiest geen partij. Hij/zij behandelt uw klacht in vertrouwen en probeert samen met u een oplossing te vinden.

  Geschilleninstantie
  Lukt het niet om samen met de klachtencoördinator of de klachtenfunctionaris een oplossing te vinden voor uw probleem? Dan kunt u een oordeel vragen van de geschilleninstantie huisartsenzorg. Een onafhankelijke commissie doet dan een uitspraak over uw klacht.

  • Kijk voor meer informatie op: www.skge.nl
  • In elke wachtkamer vindt u ook een folder met meer informatie over klachten en de klachtenregeling
 • In onze centra  gelden de volgende regels:

  • Medewerkers, cliënten en begeleiders gaan op een respectvolle manier met elkaar om.
  • Bij calamiteiten volgt u de aanwijzingen van de medewerkers van de huisartsenpraktijk op.
  • Mobiel telefoneren mag, maar houd wel rekening met andere patienten in de wachtkamer Het is niet prettig wanneer u hen met uw telefoneren stoort.
  • Zo willen wij ook dat u uw mobiel uit heeft wanneer u in gesprek bent met de doktersassistente, praktijkondersteuner of huisarts.
  • Wanneer u wilt roken, vragen wij u vriendelijk dit te melden aan de doktersassistentie en vervolgens naar buiten te gaan.
  • Als daar reden toe is, mogen medewerkers vragen om uw identiteitsbewijs. Soms is dit zelfs wettelijk verplicht.
  • Verbaal of lichamelijk geweld, intimidatie, discriminatie of ander ongewenst gedrag wordt niet geaccepteerd.
  • Tevens is filmen of fotograferen niet toegestaan zonder toestemming.
  • Wanneer deze regels niet worden nageleefd kan de toegang tot de praktijk worden ontzegd.
  • Bij diefstal, geweld en ander ongeoorloofd gedrag kan het centrum aangifte doen bij de politie.
  • De huisarts en zijn of haar medewerkers zijn niet aansprakelijk bij schade, verlies of diefstal van eigendommen.

Handig om te weten/Nieuwsberichten

Afspraak maken via de assistente

Maakt u een afspraak voor een bezoek aan de huisarts? Dan zal de assistente u ook vragen naar de reden van de afspraak. Onze assistente is speciaal opgeleid om in te schatten of spoed nodig is of niet. De assistente gaat – net als de huisarts – vertrouwelijk om met uw informatie.

Niet verschijnen op afspraak: wel betalen

Komt u niet naar een afspraak zonder afzegging? Dan moet u toch voor de afspraak betalen. De kosten worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar. Kunt u niet naar een gemaakte afspraak komen? Zeg de afspraak dan ruim van tevoren af.

Vanaf 2019 geldt er een ‘gedeeltelijk verbod op gezichtsbedekkende kleding’. Dit betekent dat u openbare gebouwen – zoals Gezondheidscentrum Zuidplein – niet mag binnengaan met een boerka, nikab, integraalhelm of bivakmuts. Doe gezichtsbedekkende kleding daarom af bij de balie en tijdens de afspraak met uw zorgverlener.

Meer informatie leest u hier.

Lees meer

Samenwerking met volgende zorgpartners:

Huisartsen
Praktijkondersteuners Huisarts Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ)
Praktijkondersteuners Huisarts Somatiek (POH-S)
Praktijkverpleegkundige
Centrumassistentes

U kunt bij ons terecht voor:

Huisartsenzorg
Meekijkconsulten specialisten
Spreekuur seksuele gezondheid
Spreekuur kleine verrichtingen
Fysiotherapie
Diëtiek
Apotheek
Logopedie
Psycholoog
Podotherapie
Verloskunde
Diabetes station

Thuisarts.nl

Zoekt u specifieke informatie over gezondheid en ziekten?

Voor medische informatie verwijzen wij u graag door naar de website Thuisarts.nl.
Thuisarts.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie over gezondheid en ziekten.

Geef in onderstaand zoekveld aan waar u naar op zoek bent

Apotheek.nl

Zoekt u specifieke informatie over medicijnen?

Voor informatie over medicijnen verwijzen wij u graag door naar de website Apotheek.nl.
Apotheek.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie over medicijnen.

Geef in onderstaand zoekveld aan waar u naar op zoek bent