Waar kunnen wij u mee helpen?

Start dropdown content
sluiten

Herhaal medicatie

Herhaalmedicatie bestellen via de receptenlijn

U kunt uw herhaalrecept bestellen via het telefoonnummer:

Bel 010 – 486 41 00, Toets 2

U kunt de receptenlijn 24 uur per dag bellen.
Recepten voor 10 uur ’s ochtends aangevraagd kunt u de volgende werkdag afhalen bij uw apotheek.


Herhaalmedicatie online bestellen via MGN

Bestel uw herhaalmedicatie snel en makkelijk online via MijnGezondheid.net.

Naar MijnGezondheid.net

Ik wil meer informatie

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content
sluiten

Stel een vraag

U kunt uw vraag stellen via MijnGezondheid.net

E-consult
Met een e-consult kunt u minder dringende vragen voorleggen aan uw huisarts, praktijkondersteuner of assistente. Stel uw vraag direct via het patiënten portaal MijnGezondheid.net.

Naar MijnGezondheid.net

Ik wil meer informatie


Bespreekt u uw medische klachten liever direct met een van onze medewerkers?

Elke werkdag open tussen 08:00 – 17:00 uur.

Bel 010-486 41 00

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content

Inschrijven

Op dit moment zijn wij helaas gesloten voor nieuwe inschrijvingen.

Inschrijven

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content
Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij

Welkom bij het Gezondheidscentrum Katendrecht

Bent u patiënt van huisarts Jurgen Damen? Dan willen wij u graag laten weten dat u patiënt blijft bij onze huisartsenpraktijk in Gezondheidscentrum Katendrecht. U kunt dus voor uw gezondheidsklachten en -vragen bij ons terecht.

Wij hebben vanaf 1 november een tijdelijke huisarts aangesteld die de praktijk van Jurgen Damen overneemt.

Ze heet Marie Verschaeve en werkt op dinsdag en woensdag

Corona

Op onze speciale corona-pagina vindt u alle informatie over symptomen, besmetting en vaccinatie.

 

.


Gezondheidscentrum Katendrecht is onderdeel van Gezond op Zuid. Sinds 1 januari 2023 is Gezond op Zuid gefuseerd met Stichting Zonboog, beide eerstelijnszorgorganisaties in de regio. Bij het Gezondheidscentrum Katendrecht staan de persoonlijke zorg en de praktische aanpak centraal. Ons team levert goede en de juiste zorg.

Inloggen in uw medisch dossier?

Met MijnGezondheid.net kunt u 24 uur per dag, 7 dagen in de week online zorgzaken regelen bij uw huisarts of apotheek.
Zo kunt u bijvoorbeeld online een afspraak maken, herhaalmedicatie bestellen of een bericht sturen. Hoe gemakkelijk is dat?

Meer informatie over MijnGezondheid.net

Openingstijden

Meer informatie

 • Het Gezondheidscentrum Katendrecht biedt de volgende zorg:

  • Huisartsen
   POH-GGZ
   POH-S
   Fysiotherapie
   Spreekuur seksuele gezondheid
   Physician assistent huisarts (PA)
   Centrumassistentes Basis GGZ
   Diëtiek
   Logopedie
   Bloedafname
   Apotheek
 • In onze centra  gelden de volgende regels:

  • Medewerkers, cliënten en begeleiders gaan op een respectvolle manier met elkaar om.
  • Bij calamiteiten volgt u de aanwijzingen van de medewerkers van de huisartsenpraktijk op.
  • Mobiel telefoneren mag, maar houd wel rekening met andere patienten in de wachtkamer Het is niet prettig wanneer u hen met uw telefoneren stoort.
  • Zo willen wij ook dat u uw mobiel uit heeft wanneer u in gesprek bent met de doktersassistente, praktijkondersteuner of huisarts.
  • Wanneer u wilt roken, vragen wij u vriendelijk dit te melden aan de doktersassistentie en vervolgens naar buiten te gaan.
  • Als daar reden toe is, mogen medewerkers vragen om uw identiteitsbewijs. Soms is dit zelfs wettelijk verplicht.
  • Verbaal of lichamelijk geweld, intimidatie, discriminatie of ander ongewenst gedrag wordt niet geaccepteerd.
  • Tevens is filmen of fotograferen niet toegestaan zonder toestemming.
  • Wanneer deze regels niet worden nageleefd kan de toegang tot de praktijk worden ontzegd.
  • Bij diefstal, geweld en ander ongeoorloofd gedrag kan het centrum aangifte doen bij de politie.
  • De huisarts en zijn of haar medewerkers zijn niet aansprakelijk bij schade, verlies of diefstal van eigendommen.

Handig om te weten/Nieuwsberichten

Afspraak maken via de assistente

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw eventuele klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Naar aanleiding van de wet op gedeeltelijk verbod op gezicht bedekkende kleding, hanteert Gezond op Zuid hierop bijgevoegd beleid, dat ook in de wachtkamer van elk centrum kenbaar wordt gemaakt.

Lees meer

Bloedafname

Maandag, dinsdag en donderdagochtend van 9.00 -10.00 uur.

U kunt hiervoor een afspraak maken via de assistente.

Samenwerking met de volgende zorgpartners:

Het Gezondheidscentrum Katendrecht biedt de volgende zorg:

 • Huisartsen
  POH-GGZ
  POH-S
  Fysiotherapie
  Spreekuur seksuele gezondheid
  Physician assistent huisarts (PA)
  Centrumassistentes Basis GGZ
  Diëtiek
  Logopedie
  Bloedafname
  Apotheek

Medewerkers

Mw. L. Franssen - D'aes
Huisarts

Werkt op:

Dinsdag: 08:00-17:00
Donderdag: 08:00-17.00
Vrijdag: 08:00-12.30
Mw. M. Verschaeve
Huisarts

Werkt op:

Dinsdag:  08:00-17:00
Woensdag:  08:00-17:00
Dhr. H. Ravesteijn
Physician Assistant, Huisarts

Werkt op:

Maandag:  08:00-17:00
Donderdag:  08:00-17:00

 

Mw. E. van Loon
Praktijkondersteuner/Praktijkverpleegkundige

Werkt op:

 

Woensdag: 08.00-17.00
Donderdag: 08.00-17.00
Dhr. O. Leus
Huisarts

Werkt op:

Maandag :        08.00-17.00

Dinsdag:   08:00-17:00
Donderdag:   08:00-17:00
Vrijdag:   08:00-17:00

 

Dhr. R. van Venrooij
Huisarts

Werkt op:

Maandag: 08:00-17:00
Woensdag: 08:00-17:00
Vrijdag: 08:00-17:00
Mw. E. Dentro
Praktijkondersteuner

Werkt op:

Dinsdag: 08.00-17.00

Donderdag: 08.00-17.00

Vrijdag: 08.00-17.00

Thuisarts.nl

Zoekt u specifieke informatie over gezondheid en ziekten?

Voor medische informatie verwijzen wij u graag door naar de website Thuisarts.nl.
Thuisarts.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie over gezondheid en ziekten.

Geef in onderstaand zoekveld aan waar u naar op zoek bent

Apotheek.nl

Zoekt u specifieke informatie over medicijnen?

Voor informatie over medicijnen verwijzen wij u graag door naar de website Apotheek.nl.
Apotheek.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie over medicijnen.

Geef in onderstaand zoekveld aan waar u naar op zoek bent