Waar kunnen wij u mee helpen?

Start dropdown content

Herhaal medicatie

U kunt herhaalmedicatie bestellen via de receptenlijn

Bel: 010 - 485 45 55, Toets 2

U kunt de receptenlijn 24 uur per dag bellen.

U kunt ook via email een herhaalrecept bestellen:
info.bloemhof@gezondopzuid.nl

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content
sluiten

Afspraak maken

In verband met het Coronavirus maken wij tijdelijk alleen telefonisch afspraken, zodat we eventuele risico situaties goed kunnen uitvragen en u hierin adviseren.

U kunt bellen met: 010 – 485 45 55

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content
sluiten

Inschrijven

Inschrijven in ons gezondheidscentrum

Wilt u zich inschrijven bij Gezondheidscentrum Bloemhof? Dat kan als u woonachtig bent in de wijk Bloemhof met postcode 3073 en 3074.

Op dit moment hebben wij helaas een patiëntenstop. Zodra we weer open zijn voor nieuwe patiënten kunt u zich via deze pagina inschrijven. Houdt u onze website daarom in de gaten.

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij

Welkom bij het Gezondheidscentrum Bloemhof

Corona

Op onze speciale corona-pagina vindt u alle informatie over symptomen, besmetting en vaccinatie.

 

.


Gezondheidscentrum Bloemhof is onderdeel van Gezond op Zuid. Sinds 1 januari 2023 is Gezond op Zuid gefuseerd met Stichting Zonboog, beide eerstelijnszorgorganisaties in de regio. Bij het Gezondheidscentrum Bloemhof staan de persoonlijke zorg en de laagdrempelige aanpak centraal. In de wijk en voor de wijk, ons team levert goede en de juiste zorg.

Gezondheidscentrum Bloemhof doet mee aan Krachtige Basiszorg, een vernieuwende, integrale aanpak gericht op bewoners met hoge gezondheidsrisico's en problemen in meerdere leefdomeinen.
Bekijk het filmpje.

 

Inloggen in uw medisch dossier?

Met MijnGezondheid.net kunt u 24 uur per dag, 7 dagen in de week online zorgzaken regelen bij uw huisarts of apotheek.
Zo kunt u bijvoorbeeld online een afspraak maken, herhaalmedicatie bestellen of een bericht sturen. Hoe gemakkelijk is dat?

Meer informatie over MijnGezondheid.net

Openingstijden

Meer informatie

 • Het Gezondheidscentrum Bloemhof biedt de volgende zorg:

  • Huisartsen
  • POH-GGZ
  • POH-S
  • Spreekuur seksuele gezondheid
  • Centrumassistentes
  • Praktijkverpleegkundige Fysio-/manuele therapie
  • Diëtiek
  • Podotherapie
  • Bloedafname
  • Apotheek
  • Verloskunde
 • In onze centra  gelden de volgende regels:

  • Medewerkers, cliënten en begeleiders gaan op een respectvolle manier met elkaar om.
  • Bij calamiteiten volgt u de aanwijzingen van de medewerkers van de huisartsenpraktijk op.
  • Mobiel telefoneren mag, maar houd wel rekening met andere patienten in de wachtkamer Het is niet prettig wanneer u hen met uw telefoneren stoort.
  • Zo willen wij ook dat u uw mobiel uit heeft wanneer u in gesprek bent met de doktersassistente, praktijkondersteuner of huisarts.
  • Wanneer u wilt roken, vragen wij u vriendelijk dit te melden aan de doktersassistentie en vervolgens naar buiten te gaan.
  • Als daar reden toe is, mogen medewerkers vragen om uw identiteitsbewijs. Soms is dit zelfs wettelijk verplicht.
  • Verbaal of lichamelijk geweld, intimidatie, discriminatie of ander ongewenst gedrag wordt niet geaccepteerd.
  • Tevens is filmen of fotograferen niet toegestaan zonder toestemming.
  • Wanneer deze regels niet worden nageleefd kan de toegang tot de praktijk worden ontzegd.
  • Bij diefstal, geweld en ander ongeoorloofd gedrag kan het centrum aangifte doen bij de politie.
  • De huisarts en zijn of haar medewerkers zijn niet aansprakelijk bij schade, verlies of diefstal van eigendommen.

Handig om te weten/Nieuwsberichten

Afspraak maken via de assistente

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw eventuele klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Niet verschijnen op afspraak in rekening gebracht

Het niet verschijnen op een afspraak zonder afzegging wordt in rekening gebracht bij de patiënt. Deze rekening wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar en dient u zelf te betalen.

Als u niet op uw afspraak kan komen zorg er voor dat u uw afspraak ruim van te voren afzegt. Dit voorkomt onnodige kosten.

Samenwerking met de volgende zorgpartners:

Het Gezondheidscentrum Lange Hille biedt de volledige huisartsgeneeskunde.

Binnen het centrum vindt u daarnaast:

Thuisarts.nl

Zoekt u specifieke informatie over gezondheid en ziekten?

Voor medische informatie verwijzen wij u graag door naar de website Thuisarts.nl.
Thuisarts.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie over gezondheid en ziekten.

Geef in onderstaand zoekveld aan waar u naar op zoek bent

Apotheek.nl

Zoekt u specifieke informatie over medicijnen?

Voor informatie over medicijnen verwijzen wij u graag door naar de website Apotheek.nl.
Apotheek.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie over medicijnen.

Geef in onderstaand zoekveld aan waar u naar op zoek bent