« terug naar vorige pagina

Klachtenregeling

Alle medewerkers van onze gezondheidscentra doen iedere dag hun best om u zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. We zijn dan ook blij als u de moeite neemt om aan ons te laten weten hoe u de dienstverlening ervaart.

Bespreek uw klacht met een medewerker

Als u ontevreden bent over een van onze diensten vragen wij u dit eerst met de betrokken medewerker(s) te bespreken. Lukt het niet om tot een oplossing te komen dan volgt bemiddeling vanuit de centrummanager. Onderaan deze pagina vindt u de contactgegevens.

  1. Mondeling
    Maak een afspraak met de betreffende medewerker(s) of de manager om uw klacht te bespreken.
  2. Schriftelijk
    Stuur een brief/mail gericht aan de betreffende medewerker of manager.
  3. Via de website
    Vul online een klachtenformulier in: klik hier voor het formulier. U wordt doorverwezen naar de website van Stichting Zonboog, omdat Stichting Zonboog en Stichting Gezond op Zuid sinds 1 januari zijn gefuseerd.

Dien een klacht in bij SKGE

Komt u er met de manager niet uit? Dan kan bemiddeling door een speciaal opgeleide externe klachtenfunctionaris uitkomst bieden. De klachtenfunctionaris werkt via de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE). Alle zorgverleners van stichting ZONBOOG zijn bij de SKGE aangesloten.
De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE om een klacht in te dienen. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229190.

Lost bemiddeling door de klachtenfunctionaris ook niets op? Dan kunt u uw klacht indienen bij een externe geschillencommissie. De klachtenfunctionaris vertelt u hoe u dit kunt doen.

Suggesties

Soms is het indienen van een klacht niet nodig, maar wilt u wel graag uw kritiek of suggesties kenbaar maken. In dat geval kunt u contact opnemen met het gezondheidscentrum middels het contactformulier Verbetersuggesties, zodat wij weten welke zaken u graag verbeterd of veranderd wilt zien.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag

Wie hulp zoekt, moet kunnen rekenen op goede een veilige zorg. Heeft u het gevoel dat een seksuele grens overschreden wordt, dan kunt u ook gebruik maken van onderstaand contactformulier.

Meer informatie leest u in de brochure van de Rijksoverheid.

Contactgegevens Gezond op Zuid locaties

Gezondheidscentrum Praktijkmanager Telefoonnummer emailadres
Afrikaanderwijk Mevrouw H. Yavas – Dogan 010 – 485 41 11 infoafw@gezondopzuid.nl
Katendrecht Mevrouw R. Goercharan – Chedi 010 – 486 41 00 infokd@gezondopzuid.nl
Bloemhof Mevrouw M. Dorlijn 010 – 485 45 55 infolh@gezondopzuid.nl
Tarwezigt Mevrouw J. Jasperse 010 – 200 41 01 infotwz@gezondopzuid.nl
Wilhelminapier Mevrouw I. Groenendijk – Berveling 010 – 484 74 00 infowp@gezondopzuid.nl
Zuidplein Mevrouw Y. Adiyaman – Kara 010 – 290 80 07 infozuidplein@gezondopzuid.nl