« terug naar vorige pagina

Klachtenregeling

Heeft u een klacht? Bespreek deze eerst met ons

Bent u ontevreden over onze zorg of heeft u een klacht? Bespreek deze eerst met ons. Dan kunnen wij proberen dit gezamenlijk op te lossen. Wij hebben een interne klachtencoördinator die samen met u uw klacht bespreekt en probeert om tot een oplossing te komen.

Vindt u het lastig uw klacht met ons te bespreken of komt u er met ons niet uit? Dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE (https://www.skge.nl/portal-vervolgpagina/klacht-indienen). De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229190.

Lukt het niet om met de huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris om tot een oplossing te komen? Dan kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat voltallig uit een voorzitter (een (voormalig) rechter) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris (tevens jurist).

Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend.

Meer informatie vindt u in de folder in de wachtkamer en op www.skge.nl