« terug naar vorige pagina

Klachtenregeling

Heeft u een klacht? Bespreek deze eerst met ons

Bent u ontevreden over de zorg die u heeft gekregen? Of heeft u een klacht? Bespreek uw klacht dan eerst met de centrumcoördinator van uw centrum. Wij proberen dan samen uw klacht op te lossen. Vindt u het lastig om uw klacht met ons te delen of te bespreken? Dan kunt u ook naar een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Deze klachtenfunctionaris is niet verbonden aan een van onze gezondheidscentra. Hij/zij behandelt uw klacht in vertrouwen en probeert samen met u een oplossing te vinden.

Geschilleninstantie
Lukt het niet om samen met de klachtencoördinator of de klachtenfunctionaris een oplossing te vinden voor uw probleem? Dan kunt u een oordeel vragen van de geschilleninstantie huisartsenzorg. Een onafhankelijke commissie doet dan een uitspraak over uw klacht.

  • Kijk voor meer informatie op: www.skge.nl
  • In elke wachtkamer vindt u ook een folder met meer informatie over klachten en de klachtenregeling